Kurumsal Kimlik

Logo

Kartvizit

Antetli Kağıt

Diplomat Zarf

Marka Tescil

Kurumsal kimlik” bir kurumun algılanması, tanınması ve hatırlanması hususundaki olumlu etkilerinin yanı sıra kurum
çalışanlarının da ortak değerler doğrultusunda davranmasını sağlamaktadır. Her birey dış çevreye yansıttığı kimliği
ile tanınmaktadır. Kurumlar da bireyler gibi birer kimliğe sahiptir ve bu özellikleriyle diğer kurumlardan ayrılır ve ayırt
edilirler.
Kurumlar kendilerine ait logo, kurum renkleri, davranış biçimleri ve iletişim modelleri ile kurumsal kimliklerini oluştururlar.
Bir kurum, diğer kurumlar arasında fark edilebilmek için mevcut tarihsel ve kültürel özelliklerine, kuruluş amacına ve
vizyonuna uygun kurum kimliğini oluşturmalıdır. Oluşturulmuş olan kurumsal kimliğin, estetik ve kurum yapısına uygun
şekilde dizayn edilmesi gerekmektedir. Görsel kimlik kuruluşun kendini dış çevreye ifade etmesidir.